Prześwit 2(6)/2004

2017-11-05 23:25:43

Cena: 1 zł  ZAMAWIAM


Drogi Przyjacielu!

Prześwit 2(6)/2004 Z wielką radością przedstawiam Ci kolejny numer czasopisma "Prześwit" i gorąco zapraszam do przejścia przez wszystkie jego strony. Zagłębiaj się w ich bogatą treść, którą tworzy życie w słabości i ubóstwie, bądź w jego bliskości. Tak naprawdę to właśnie ono jest autorem wszystkich tekstów i zdjęć. Ci zaś, którzy są podpisani pod artykułami, uczestniczą w wielkiej tajemnicy odkrywania paradoksów tego świata. Sprzeczności te są jakby odpowiedzią na nasze wędrówki i poszukiwania. Są wyzwaniem do ciągłego odnajdywania siebie.

Dziękuję wszystkim Piszącym za ten swoisty manifest słabości. Za Waszą przyczyną martwe, drukowane znaki graficzne poruszają niejedno serce i niejeden umysł. Niech te cenne talenty pozwalają Wam odnajdywać nowe horyzonty rzeczywistego poznania dobra, a wszystkich Czytających naprowadzają na drogę poznania prawdziwej słabości, która potrafi wyzwolić.

Gdy kilka miesięcy temu nasze niewielkie grono redakcyjne przystępowało do pracy nad wznowieniem kwartalnika, byliśmy pełni obaw i wątpliwości. Nietrudno bowiem zacząć - największą sztuką jest wytrwać. Tę wytrwałość budziliście właśnie Wy, Czytelnicy. Muszę przyznać, że jesteście surowi i wymagający. Ale jednocześnie kochani! Wasze zainteresowanie, przejawiające się w różnych wypowiedziach, stale dodaje nam sił i zapału do pracy.

Wcielanie nowych pomysłów wymaga jednak zaangażowania kolejnych osób. Zapraszamy więc wszystkich chętnych do udziału w pracy redakcyjnej naszego czasopisma. Zachęcamy też do współpracy: prosimy o przysyłanie artykułów, refleksji, sprawozdań, ciekawych zdjęć oraz innych informacji dotyczących działalności poszczególnych wspólnot, grup i organizacji.

Niech to czasopismo stanie się dla nas nadzieją i umocnieniem. Wczytujmy się po wielokroć w te myśli, bliskie nie tylko nam. Niech staną się one kierunkiem życia, wyzwaniem i siłą napędową podejmowanych decyzji i działań.

Podaj rękę, Drogi Przyjacielu, i chodź w "Prześwit". Zobacz, jakie piękne może być światło.

Kinga Borawska - redaktor prowadzący "Prześwitu"


* * *

Zawartość numeru:

Od Redakcji

PASTERZE KOŚCIOŁA

Realizować największy wymiar miłości - Bp Antoni Długosz

SKARBY KOŚCIOŁA

Wartość i powołanie osoby z niepełnosprawnością (2) - Ks. Mariusz Sztaba

Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA

Godność i prawa osoby upośledzonej umysłowo - fragmenty Orędzia Jana Pawła II

NASZE INICJATYWY

Najważniejsza jest miłość - Danuta Kasprzak

Z KALENDARIUM "BETEL"

"Ecce homo" - Przemysław Leśniewicz

W WIEKU ZAWIERZENIA

Wspólnoty Młodych Duchem - otwarte dla wszystkich osób starszych - Franciszek Kasprzak

Nie wyślę rozwiązanej krzyżówki - Alodia Cieplińska

ODKRYWANIE SŁABOŚCI

A ziarno wciąż się miele... - wywiad Anny Przewoźnik z Andrzejem Kalinowskim

WSPÓLNOTY ŻYCIA

Uczyć się drugiego człowieka - Marcin Kupczyk

WSPÓLNOTY SPOTKANIA

Wspólnota św. Franciszka dla Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół Ziemi Wieluńskiej - Ks. Rafał Jasiński

WSPÓLNOTY WSPOMAGAJĄCE

Przeorat Śląski Orderu św. Stanisława Biskupa Męczennika - Dorota Magacz

W CHWILI REFLEKSJI

Bezinteresowność i słabość nie idą w parze - Marcin Kupczyk

SYLWETKI

Franciszek Kasprzak - Przemysław Leśniewicz

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ

Sercem malowane - Kinga Borawska

ZE ŚWIATA

"Croce Blu" - Katarzyna Agnieszka Bystra

Wolontariat międzynarodowy - Anna Maria Ciampolillo

W ETERZE

Słabość i siła miłości w eterze - Kinga Borawska

PREZENTACJE

Wobec tajemnicy obdarowywania - S. Agnieszka SSND


Ogłoszenia

Zaprzyjaźnione strony