Prześwit 1(1)/1997

2017-11-05 23:25:43

To tylko oczy co chcą widzieć dalej
to tylko uszy co pochwycą ciszę
ręce tak smutne jak skrzydła za małe
serce jak kogut zatrzymane w klatce
zmysły co kryją sekret przed poznaniem

Trzeba mieć ciało by odnaleźć duszę

ks. Jan Twardowski

Dobrze, że jesteś

Prześwit 1(1)/1997 Przyjmij te słowa, Drogi Przyjacielu, zamiast podania ręki w geście przywitania.

Zapraszamy Cię do wspólnego odkrywania nieogarnionej Tajemnicy Życia. Jesteś jej Częścią. Twoja obecność to odblask Odwiecznego Istnienia, któremu na imię Bóg. Chwała Stwórcy prześwieca przez stworzenia. Czy to nie zachwycające, że drugi człowiek jest odbiciem Wszechmogącego? Nie dokonuje się to jednak w sposób automatyczny. Podobnie jak do zauważenia kogoś nie wystarczą zdrowe oczy. Widzę tylko wtedy, gdy dociera do mnie światło, bo: "Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnie". Aby rozpoznać Boga w człowieku potrzebujemy światła prawdy.

Pismo, które trzymasz w dłoniach, to owoc spotkania ludzi połączonych wspólnym przekonaniem, że osoby niesamodzielne są szczególnym śladem Boga na ziemi. To coś więcej niż przeczucie, że w zranionym ciele ukrywa się niezwykle bogaty świat wewnętrzny, niezgłębiona rzeczywistość ducha. Czyż szczery uśmiech dziecka nie jest przebłyskiem łaski?

Dlatego pragniemy, aby "Prześwit" był dotknięciem prawdy o pełnej wartości człowieczeństwa ludzi niesamodzielnych. Nie jesteśmy profesjonalistami o wysokich kwalifikacjach. Wierzymy jednak, że wymiana codziennych doświadczeń może prowadzić do wzajemnego ubogacania. Dlatego zapraszamy Cię Drogi Przyjacielu do współredagowania tego pisma, które bardziej chce być świadectwem niż pouczeniem. "Prześwit" - ufamy - stanie się drogą jednoczącą różne środowiska w służbie tych "ostatnich", którzy będą pierwszymi w domu Ojca. W pierwszym numerze przedstawiamy nasze Wspólnoty, które mają już swoją historię.

Przyjmij te słowa, Drogi Przyjacielu, zamiast podania ręki w geście przywitania.

Redakcja


* * *

Zawartość numeru:

Drodzy Czytelnicy

Słowo pasterza

Człowiek jest największym skarbem Boga - Bp Antoni Długosz

Organizacja

Płomień nadziei - Katarzyna Agnieszka Bystra

Wspólnoty spotkania

Spotkania radości - Dr Tadeusz Tarnowski

Dlaczego?! - Ks. Robert Woźniak

Być przy chorym - Ks. Mariusz Sztaba

To były tamte dni

Wspomnienia... Wspomnienia... - Leokadia Pospieszyńska

Poezja

Teresa Pospieszalska - Andrzej Kalinowski

Wspólnoty wspomagające

Właśnie tam... - Aneta Bogusława Blecharczyk

Rozmowa numeru

Śladami Dobrego Pasterza - Rozmowa z ks. Jackiem Marcińcem

Wspólnoty życia

"Betel" - Domy dla Osób Niepełnosprawnych - czym są co kryja się pod tą nazwą? Dom?! - Dorota Bartosz

Wyciągnięte z lamusa

Łzy radości - Wanda Jurczyk

W drodze

Szlakiem sanktuariów maryjnych - Stanisław Mikuła

W chwili refleksji

Jedno Ciało - Andrzej Kalinowski

W drodze

Płakanie nad "biedaczkiem" - Jerzy Walczyński

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - Maria Górecka

Wspólnoty spotkania

W przygodzie zawierzenia - Franciszek Kasprzak

W eterze

Coś dla ucha, coś dla ucha - Urszula Zielińska


Strony "Betel"

Zaprzyjaźnione strony