Wspólnoty na Litwie

Asociacija "Betel" Lietuvoje (2004-2007)

Litewskie Kolegium Stypendialne Naukowo-Wolontaryjne (2004-2007)