Wspólnoty w Wielkiej Brytanii

"Betel" - The International Charity for Disabled People (2005-2007)