PODARUJ NAM 1%

Kto może przekazać 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

PIT-28

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL"

0000087707

PIT-36

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL"

0000087707

PIT-36L

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL"

0000087707

PIT-37

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL"

0000087707

PIT-38

Katolickie Stowarzyszenie Charytatywne "BETEL"

0000087707

Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Serdecznie dziękujemy!