O nas

Rys historyczny Ruchu "Betel" na Białorusi

2001
- organizacja ruchu "Betel" na Białorusi
- podpisanie umowy współpracy z Caritas Diecezji Rzymsko-Katolickiej w Witebsku

2003
- założenie pierwszej świetlicy z osobami niepełnosprawnymi w Witebsku, Agnieszka Atraszkiewicz
- Zoja Korszunowa współprowadząca świetlicę z osobami niepełnosprawnymi w Witebsku
- powołanie Agnieszki Atraszkiewicz na funkcję koordynatora Generalnego Ruchu "Betel' na Białorusi
- wyjazd wakacyjny do Częstochowy
- Statuetka Ecce Homo dla Wiktora Curana

2004
- wyjazd wakacyjny do Polski

2005
- utworzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych w Głębokim, Inna Wojciechowicz. Wykorzystany projekt autorstwa Agnieszki Atraszkiewicz

2006
- utworzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych w Miorach, Anna Wojskowicz Wykorzystany projekt autorstwa Agnieszki Atraszkiewicz
- wyjazd wakacyjny grupy osób niepełnosprawnych ze świetlicy z Witebska
- przejęcie prowadzenia świetlicy z osobami niepełnosprawnymi w Witebsku przez Zoję Korszunową
- wyjazd wakacyjny do Częstochowy
- Statuetka Ecce Homo dla Agnieszki Atraszkiewicz

2007
- uruchomienie działalności Ruchu "Betel" w kościele Greko-Katolickim, ks. Aleksander Shybeka
- utworzenie Grupy Wolontariatu w Kościele Greko-Katolickim, ks. Aleksander Shybeka
- Mosor. Spotkanie wszystkich grup świetlicowych "Betel" na Białorusi"
- wyjazd wakacyjny do Polski
- Statuetka Ecce Homo dla Zoji Korszunowej
- Statuetka Ecce Homo dla Olgi Makarowej

2008
- Spotkania Iuxta Crucem Tekum Stare w Witebsku
- Wręczenie statuetki Ecce Homo Innie Wojciechowicz ze Wspólnoty w Głębokim, Kościół św. Barbary w Witebsku.
- Koncert
- Wystawa prac artystycznych Wiktora Curana, który zmarł w 2006 roku
- Mosor. Spotkanie wszystkich grup świetlicowych "Betel" na Białorusi

2009
- seminarzyści Kościoła Greko-Katolickiego na praktykach w Betel-Polska
- Mosor. Spotkanie wszystkich wspólnot "Betel" na Białorusi.
- wakacje w Polsce.

2010
- obchody 5. lecia istnienia wspólnoty w Głębokim
- spotkanie liderów "Betel" na Białorusi
- Lena Zajeko osobą wspomagającą prace świetlicy z osobami niepełnosprawnymi w Witebsku
- wypoczynek uczestników świetlic w Połocku, ks. Aleksander Shybeka

2012
- Tatiana Wiertnskaya wolontariuszka w polskim Domu Góry Karmel - Wspólnocie Mieszkaniowej z Osobami Niepełnosprawnymi w Janowie (06-08.2012)
- wyjazd wakacyjny do Polski grupy wolontariuszy: Pleshchanka Natallia, Kolzun Viktoryia, Zayeka Alena, Kazlou Mikita, Izotava Yauheniya, Pcholkina Sviatlana, Katia Moskalienka (8-18.2012)
- organizacja wyjazdu i wyjazd wolontariuszy: Alena Zajeka, Yauheniya Izotava do Domu Ewnetegna Tamir w Etiopii (09.2012)
- Wystawa Prac Wiktora Curana (20.11.2013)