Prace magisterskie

Prace magisterskie

Integracja osób niepełnosprawnych we wspólnotach życia (na przykładzie badań przeprowadzonych w Federacji Wspólnot "Betezda”) (2008) - Ewelina Poltacha
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna
Promotor: dr Wanda Wiśniewska

Rola Rodziny Adopcyjnej w życiu niepełnosprawnych sierot społecznych (2007) - Aleksandra Kupczyk
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Instytut Teologiczny w Częstochowie. Seminarium moralne
Promotor: ks. dr Arkadiusz Olczyk

Personalistyczna koncepcja wychowania moralno-religijnego sierot społecznych z niepełnosprawnością w Domach "Betel" (2005) - Urszula Matysiak
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - Instytut Teologiczny w Częstochowie. Seminarium moralne
Promotor: ks. dr Arkadiusz Olczyk

Wspólnota życia jako forma opieki nad osobami głębiej upośledzonymi umysłowo (na przykładzie wspólnoty „Betel”) (2002) - Anna Wróbel
Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk o Wychowaniu
Promotor: dr Dorota Podgórska-Jachnik

Zasady organizacji i działania „Betel” - domów dla osób niepełnosprawnych. (2001) - Dorota Bartosz
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Promotor: dr Wandy Zych

Działalność i funkcjonowanie Federacji Wspólnot "Betel" (2000) - Ewa Krakowska
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika pracy
Promotor: dr Stanisława Czarnecka