Nasze strony

Nasz akcje

Biblioteka Betel

Betel to ruch dobroczynny, który powstał w 1990 roku. Od tego momentu, nieprzerwanie działa on w wielu regionach, posługując się różnymi metodami pracy, dostępnymi i możliwymi w danej przestrzeni i czasie. Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie człowiekowi słabemu i ubogiemu, a przez to praca nad wewnętrznym rozwojem osoby posługującej. Głównym jego charyzmatem jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i chorym.
W skład Betel wchodzą dziś: 2 stowarzyszenia, 1 fundacja, 8 wspólnot spotkania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami i przyjaciółmi, 4 rodzinne wspólnoty życia z osobami niepełnosprawnymi, 2 wspólnoty mieszkaniowe z osobami niepełnosprawnymi, 5 domy chronione z osobami niepełnosprawnymi, 2 rodziny zastępcza z osobą niepełnosprawną, a także 1 wspólnota integracyjna z osobami niepełnosprawnymi, 1 wspólnota skupiająca osoby starsze wiekiem, 4 świetlice dla osób niepełnosprawnych, 1 galeria artystyczna, 3 domy wakacyjne, 1 sortownia ubrań oraz Redakcja programów radiowych „Inne spojrzenie”.
Jesteśmy też organizatorami lub patronujemy takim wydarzeniom, jak: Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę, Akademia Nagrody Ecce Homo, Spotkania Stabat Mater Dolorosa, Spotkania Iuxta Crucem Tecum Stare, Kwesta na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych oraz licznym wydarzeniom promującym świat osób niepełnosprawnych i chorych.
Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą działalnością.